سه‌شنبه 26 تیر 1403   02:50:26
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اطلاع رسانی
دوشنبه، 1 آبان 1402 | 12:38:10

اصلاح بند (4) راهنمای اجرای ابلاغیه شماره 306/01/65 مورخ 25/08/1401

بسمه تعالی
 
کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی
با سلام و احترام
با عنایت به مصوبات و ابلاغیه‌های جدید بالادستی صادره از سوی مراجع ذیصلاح ، بند (4) راهنمای اجرای ابلاغیه شماره 306/01/65 مورخ 25/08/1401 در تعیین حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول و مواد (144) و (145) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، به شماره 782/01/65 مورخ 1/03/1402بشرح ذیل اصلاح می‌گردد:
4- اجرای برنامه آموزشی: با عنایت به الزام مقرر در ماده (145) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در خصوص هماهنگی اشخاص مشمول با مرکز اطلاعات مالی در نیازسنجی، طراحی، اجرا، نظارت،
 ارزشیابی و رتبه بندی برنامه‌های مستمر آموزشی مبارزه با پولشویی و نظر به ضرورت حصول اطمینان از انطباق کیفیت و محتوای برنامه‌های آموزشی با سرفصل‌ها، کلیه اشخاص مشمول مکلفند به منظور انجام هماهنگی، درخواست خود را از طریق رایانامه
extrainning@fiu.gov.ir  در قالب فرم اکسل پیوست، به مرکز اطلاعات مالی ارسال و موافقت این مرکز را  در خصوص برگزاری دوره های مدنظر اخذ نمایند.

همچنین در خصوص همکاری با موسسات آموزشی خارج از کشور یا اشخاص خارجی، اشعار می‌گردد ، هر گونه همکاری و تعامل کاری با موسسات و اشخاص یاد‌شده، صرفا در چارچوب ضوابطی مجاز خواهد بود که متعاقبا توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ خواهد شد. لذا موارد پیشنهادی می‌بایست در قالب مکاتبه رسمی از مرکز اطلاعات مالی استعلام گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ