سه‌شنبه 26 تیر 1403   03:10:26

مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی می‌باشد که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) عهده‌دار وظایف مندرج در ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است: 


 ماده 38- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:
 

1.جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.

2.ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک.

3.درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه.

4.اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط.

5.تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط.

6.تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7.تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8.تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.

9. تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.

10.جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.

11.ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12.پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13.تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14.پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15.اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.